DISCLAIMER


Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze webshop is besteed, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist, verouderd of onvolledig is.

Van den Broek Bestratingen kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is. Van den Broek Bestratingen sluit alle aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten op deze website uitdrukkelijk uit.

De gebruikte foto's zijn slechts ter indicatie. De getoonde kleuren van de aangeboden producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en klachten daarover worden niet in behandeling genomen.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Van den Broek Bestratingen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.